Instytut Badawczy Leśnictwa i Konsorcjum Naukowe DendroGen zapraszają na konferencję

 

Hodowla selekcyjna drzew leśnych w Polsce

 

IMG 4920

 

 

Wprowadzenie:

Obecnie, na rynku Europejskim wzrasta zapotrzebowanie na drewno z drugiej zaś strony wywierana jest coraz większa presja społeczna na ograniczenie wyrębu w lasach ze względu na funkcje pozaprodukcyjne czy też uwarunkowania związane z gromadzeniem węgla przez lasy. Można przypuszczać, że możliwości pozyskania drewna w następnej dekadzie zostaną istotnie ograniczone choćby poprzez układ klas wieku i znaczny wzrost powierzchni lasów pełniących funkcje pozaprodukcyjne. Konsekwentne działania selekcyjne, wybór i hodowla populacji i cennych genotypów mogą w przyszłości znacznie zwiększyć zasoby drzewne oraz zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie na surowiec drzewny oraz utrzymanie dotychczasowej funkcjonalności lasów. Dla osiągnięcia zysku z selekcji, należy poznać uwarunkowania genetycznie przekazywania ważnych cech z punktu widzenia hodowli selekcyjnej. Działania takie realizowane są zgodnie z przyjętym „Programem zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”. Obecnie po pierwszym okresie realizacji zachodzą przesłanki, aby podsumować dotychczasowe działania zastanowić się nad strategiami hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na najbliższe lata.

Konferencja adresowana jest do leśników praktyków oraz decydentów zarządzających pracami selekcyjnymi na szczeblu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i krajowym.

Do wzięcia udziału w konferencji szczególnie zapraszamy Zastępców Dyrektorów RDLP d.s. Gospodarki Leśnej, naczelników wydziałów właściwych ds. gospodarowania ekosystemami, specjalistów właściwych ds. nasiennictwa i selekcji w RDLP oraz zainteresowanych pracowników nadleśnictw.

Cel:

Podsumowanie dotychczasowych działań z zakresu hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce i dyskusja nad priorytetami i strategiami na najbliższe lata.

Miejsce:

Hotel Astor - Jastrzębia Góra http://www.astorhotel.pl

Teren RDLP Gdańsk i Nadleśnictwa Wejherowo

Data:

26-27 września 2017r. (wtorek i środa)

Koszt udziału:

Konferencja jest bezpłatna, uczestnicy jedynie ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Ramowy program:

Dzień referatowy, wtorek 26 września 2017 od 9 do 15.

Sesja 1 – Wyniki dotychczasowych prac  z zakresu hodowli selekcyjnej.

Sesja 2 – Praktyczne działania hodowlane zmierzające do wdrażania uzyskanych wyników do praktyki leśnej

Sesja 3 – Plany i priorytety na najbliższe lata

Sesja terenowa, środa 27 września –we współpracy z wybranymi Nadl. Z terenu RDLP Gdańsk.

 

Zgłoszenia:

Tytuły referatów i deklaracje uczestnictwa można zgłaszać pod adres j.kowalczyk(at)ibles.waw.pl do 11 sierpnia br. Na początku sierpnia w drugim komunikacie zostaną podane dalsze informacje i program konferencji

 

Do pobrania:  Komunikat 1.