Artykuł z Lasu Polskiego o DendroGen

Poniżej skan artykułu opisującego spotkanie naukowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w lutym 2011 roku. Na spotkaniu tym powołano do życia Konsorcjum Naukowe Genetyki Drzew Leśnych DENDROGEN. Artykuł ukazał się w Numerze 12 czasopisma Las Polski, z 2012 roku.